Avís Legal de La Samboneria

La Samboneria es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada al website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment i sense previ avís. L’entitat no garanteix el bon funcionament del lloc web en cap cas. Fem tot els esforços per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de La Samboneria, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. Tots els logos, textos i marques pertanyen als seus propietaris.

 

Exenció de responsabilitat

Declinem tota responsabilitat per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, accés o ús del Lloc Web, i, en particular, per les següents raons:

1. L’existència de qualsevol error en l’accés, que provoqui una interrupció, o de programació, relacionats amb el lloc web i el seu funcionament, qualsevol que sigui el seu origen, qualsevol element nociu, o la intervenció d’un tercer.

2. La infracció dels drets de la propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés al Lloc Web o els seus continguts.

3. La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció de o accés al lloc web o als seus continguts.

4. La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i / o actualitat del lloc web o dels seus continguts.

5. La possible falta d’adequació a finalitats o compliment d’expectatives que poguessin generar el Lloc Web o els seus continguts.

Així mateix, la informació continguda al Lloc Web pot ser accessible per a terceres persones a través d’Internet o altres mitjans. No es garanteix la privacitat de les comunicacions que els Usuaris poguessin realitzar pel que fa a o a través d’aquest lloc web. Els Usuaris d’aquest Lloc Web afirmen conèixer que les comunicacions transmeses a través d’ell són comunicacions públiques i no privades, de manera que el lloc web no tindrà cap responsabilitat pels perjudicis que, si escau, pogués produir l’indicat accés.

 

Dret de la propietat

El lloc web i els seus continguts, que inclouen, entre altres, textos, imatges, marques, noms comercials, logotips, arxius de tota classe, botons, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus materials i continguts , així com tot el programari utilitzat necessàriament en relació amb el Lloc Web, poden contenir informació confidencial o protegida pel dret de la propietat intel·lectual o industrial en vigor o per qualsevol altra llei. D’aquesta manera, excepte si s’indiqués el contrari, aquest lloc web és propietari i, si escau, legítim posseïdor dels drets de la propietat intel·lectual o industrial sobre els Continguts del mateix i cada un dels elements creats per al mateix, i no concedeix llicència ni cap dret sobre els elements citats, excepte el de consultar el lloc web. Es prohibeix expressament qualsevol tipus de reproducció, total o parcial, de qualsevol dels continguts. Queda igualment prohibit copiar, modificar, crear una obra derivada, invertir la concepció o la unió o de qualsevol altra forma intentar trobar el codi font, vendre, atribuir, subllicenciar o transferir de la manera que sigui tot dret referent als programes informàtics. A més, està igualment prohibit modificar el programa informàtic o utilitzar versions modificades dels programes i, sobretot, quan es faci per a (sense que aquesta enumeració sigui limitadora) obtenir un accés no autoritzat al servei i accedir al Lloc Web per un altre mitjà que el interfície proporcionat per La Samboneria.

L’usuari accepta els drets exclusius de la marca La Samboneria i de la resta de marques, noms comercials i logotips, i es compromet a no fer ús dels mateixos i, més generalment, a no infringir cap dret de propietat intel·lectual o industrial de la Samboneria es reserven el dret d’exercitar totes les accions legals considerin necessàries per reclamar els danys i perjudicis derivats de plagi, total o parcial, o de qualsevol infracció o pertorbació dels seus drets de propietat intel·lectual, industrial o de qualsevol altre tipus.

Queda expressament prohibit transformar, modificar o utilitzar els continguts sense el consentiment previ exprés dels propietaris d’aquest lloc.